Torres Pascual, Cristina, Escola Universitària de la Salut i l'Esport. Universitat de Girona. GRAAL., España